AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Văn kiện nào đầu tiên thể hiện chế độ dân chủ do chủ tịch Hồ Chí Minh thiết kế?

  • A. Tuyên ngôn độc lập
  • B. Yêu sách 8 điểm gửi hội nghị Vecxay
  • C. Hiến pháp 1946
  • D. Chương trình của mặt trận Việt minh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>