AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Từ cuối thế kỉ XIX, giai cấp tư sản Trung Quốc đã tập hợp trong tổ chức chính trị nào

  • A. Trung Quốc Liên minh hội 
  • B. Trung Quốc Quang phục hội
  • C. Trung Quốc Đồng minh hội
  • D. Trung Quốc Nghĩa đoàn hội

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Phương pháp: Sgk 11 trang 15.

  Cách giải:

  Giai cấp tư sản Trung Quốc ra đời từ cuối thế kỉ XIX, lớn mạnh hơn nhiều vào đầu thế kỉ XX. Dựa vào cuộc đấu tranh bền bỉ của quần chúng nhân dân, giai cấp tư sản Trung Quốc bắt đầu thành lập các tổ chức chính trị của mình. Tháng 5-1905, Trung Quốc Đồng minh hội - chính đảng của giai cấp tư sản Trung Quốc được ra đời

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>