AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tính chất của cuộc cách mạng Tháng Mười Nga 1917 là gì?

  • A. Cách mạng xã hội chủ nghĩa
  • B. Cách mạng tư sản điển hình
  • C. Cách mạng tư sản kiểu cũ
  • D. Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Phương pháp: suy luận.

  Cách giải: Cách mạng tháng Hai năm 1917 là cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới nhưng lại đưa đến việc thành lập hai chính quyền song song: chính quyền tư sản lâm thời và Xô viết đại biểu của công nhân, nông dân và binh lính. => Tháng 4-1917, trong Luận cưong tháng Tư, Lênin đã đề ra mục tiêu và đường lối chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa. => Tính chất của cách mạng tháng Hai là cách mạng xã hội chủ nghĩa

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>