AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Luận cương tháng Tư của Lê nin đã chỉ ra mục tiêu và đường lối của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là

  • A. chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ sang cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới
  • B. chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng XHCN
  • C. chuyển từ bãi công chính trị sang tổng bãi công
  • D. chuyển từ đấu tranh chính trị sang khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Phương pháp: Sgk 11 trang 50.

  Cách giải:

  Tháng 4-1917, Lê-nin có bản báo cáo quan trọng trước Tmng ưong Đảng Bônsêvich (Luận cưong tháng Tư), chỉ ra mục tiêu và đường lối chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>