AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặc trưng nổi bật của quan hệ quốc tế từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000?

  • A. Cục diện hai phe, hai cực
  • B. Chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống thế giới
  • C. Xu thế toàn cầu hoá
  • D. Quan hệ quốc tế diễn biến phức tạp, đa dạng và được mở rộng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Phương pháp: nhận xét.

  Cách giải:

  • Tình trạng đối đầu gay gắt giữa hai siêu cường, hai phe mà đỉnh cao là tình trạng chiến tranh lạnh kéo dài hơn bốn thập niên.
  • Phần lớn các quốc gia vẫn cùng tồn tại hòa bình, vừa đấu tranh, vừa hợp tác. Cả hai siêu cuờng cũng như các nuóc khác đêu có ý thức về những hiểm họa khủng khiếp không thể luờng hết đuợc của cuộc chiến tranh hạt nhân. Ý chí đấu tranh gìn giữ hòa bình cũng đuợc đề cao hơn bao giờ hết.
  • Chiến tranh lạnh chấm dứt, thế giới chuyển dần sang xu thế hòa dịu, đối thoại và hợp tác phát triển. Nhưng vẫn còn di chứng của mâu thuẫn về sắc tộc, tôn giáo và tranh chấp lãnh thổ.

  => Quan hệ quốc tế sau chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000 diễn biến phức tạp, đa dạng và được mở rộng.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA