AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào sau đây là một trong những nguyên nhân chung của sự phát triển kinh tế Mĩ, Nhật Bản và Tây Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai

  • A. Áp dụng thành tựu khoa học - kỹ thuật vào sản xuất
  • B. Nhờ quân sự hóa nền kinh tế
  • C. Giá nhập nguyên vật liệu từ các nước trong thế thứ ba với giá rẻ
  • D. Biết xâm nhập vào thị trường các nước

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Phương pháp: so sánh.

  Cách giải:

  * Nguyên nhân chung:

  • Dựa vào thành tựu KH-KT, điều chỉnh cơ cấu sx, cải tiến kĩ thuật, nâng cao năng suất, hạ giá thành.
  • Trình độ tập trang tư bản và tập trung sx cao nên có sức sx và cạnh tranh lớn.
  • Vai trò điều tiết của nhà nước có hiệu quả.

  *Nguyên nhân riêng:

  TÂY ÂU

  NHẶT BẢN

  • Chiến tranh thế giới thứ hai đã mang về cho Mĩ nhiều ưu thế (Mĩ tham gia chiến tranh muộn nên ít tốn kém, lợi dụng chiến tranh buôn vũ khí thu lợi....)
  • Nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, nhân công dồi dào tay nghề cao.
  • Biết lợi dụng nguồn vốn nước ngoài để tập trung vào các ngành kinh tế then chốt.
  • Tranh thủ giá nguyên nhiên liệu

  rẻ từ các nước thuộc thế giới thứ ba.

  • Hợp tác có hiệu quả trong khuôn khổ của EC.
  • Chi phí cho quốc phòng ít (1%)
  • Biết tận dụng các yếu tố bên ngoài để phát triển.
  • Các công ty NB năng động, con người NB có truyền thống tự cường.
  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>