ADSENSE
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Chiến tranh lạnh bao trùm toàn thế giới được đánh dấu bởi nội dung nào sau đây

  • A. Sự ra đời của khối quân sự NATO và Tổ chức Hiệp ước Vácsava
  • B. Mĩ thông qua "Kế hoạch Mácsan" và thành lập NATO
  • C. Sự ra đời của khối SEV và Tổ chức Hiệp ước Vácsava
  • D. “Kế hoạch Mácsan" và sự ra đời của khối quân sự NATO

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Phương pháp: Sgk 12 trang 59.

  Cách giải: Sự ra đời của NATO và Tổ chức Hiệp ước Vácsava đã đánh dấu sự xác lập của cục diện hai cực, hai phe. Chiến tranh lạnh bao trùm toàn thế giới

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>