AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào sau đây là một hệ quả quan trọng của cuộc cách mạng khoa học -công nghệ, đặc biệt từ sau Chiến tranh lạnh?

  • A. Sự ra đời của thế hệ máy tính điện tử
  • B. Xu thế toàn cầu hóa
  • C. Sự ra đời của Liên mình châu Âu (EU)
  • D. Sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Phương pháp: Sgk 12 trang 69.

  Cách giải:

  Một hệ qua trọng của cách mạng khoa học - công nghệ là từ đầu những năm 80 của thế kỉ XX, nhất là từ sau Chiến tranh lạnh, trên thế giới đã diễn ra xu thế toàn cầu hóa

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>