AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào sau đây không phải là mục tiêu đấu tranh của nhân dân Đông Dương vào cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX

  • A. Chống phong kiến
  • B. Chống phân biệt chủng tộc
  • C. Chống xâm lược
  • D. Chống áp bức, bóc lột

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Phương pháp: suy luận.

  Cách giải:

  Chống chế độ phân biệt có ở Nam Phi, ở Đông Dương, mục tiêu đấu tranh vào cuối thế kỉ, đầu thế kỉ XX là chống xâm lược, chống phong kiến, chống áp bức bóc lột của đế quốc

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>