AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong các cuộc cách mạng sau đây, cuộc cách mạng nào khác về bản chất so với các cuộc cách mạng còn lại

  • A. Cách mạng tháng Muời Nga năm 1917
  • B. Cách mạng tư sản Anh 1640
  • C. Cách mạng tư sản Pháp 1789
  • D. Nội chiến ở Mĩ 1861-1865

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Phương pháp: So sánh.

  Cách giải:

  Cách mạng tháng Mười Nga là cách mạng vô sản.

  Các cuộc cách mạng còn lại là cách mang tư sản

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>