AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào sau đây không phải là biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa từ những năm 80 thế kỉ XX trở đi

  • A. Sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế và khu vực
  • B. Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế
  • C. Sự phát triển và những tác động to lớn của các công ti xuyên quốc gia
  • D. Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Phương pháp: Sgk 12 trang 69, loại trừ.

  Cách giải:

  Những biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa hiện nay là:

  • Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế.
  • Sự phát triển và tác động to lớn của các công ty xuyên quốc gia.
  • Sự sáp nhập và hợp nhất các công ti thành những tập đoàn lớn.

  Sự ra đời của các tổ chức liên kết, kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế và khu vực

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>