AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mục tiêu của liên minh châu Âu EU là gì

  • A. Chỉ hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, quân sự
  • B. Chỉ hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, tiền tệ
  • C. Hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, tiền tệ, chính trị, đối ngoại, an ninh chung
  • D. Liên kết chặt chẽ trong lĩnh vực chính trị, đối ngoại

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Phương pháp: Sgk 12 trang 51.

  Cách giải:

  Eu ra đời không chỉ nhằm hợp tác liên minh giữa các nước thành viên trong lĩnh vực kịnh tế, tiền tệ mà còn cả lĩnh vực chính trị, đối ngoại và an ninh chung.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>