YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Từ các chữ số 1;2;3;4;5;6;7;8;9 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số khác nhau?

  • A. \(A_9^2\)
  • B. \(C_9^2\)
  • C. 29
  • D. 92

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Mỗi cách lập một số tự nhiên có hai chữ số khác nhau từ các chữ số 1;2;3;4;5;6;7;8;9 là một chỉnh hợp chập 2 của 9.

  Vậy có \(A_9^2\) số tự nhiên có hai chứ số khác nhau.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 79818

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON