YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số y = 2x - 3 có đồ thị là đường thẳng (d). Xét các phát biểu sau

  (I): Hàm số y = 2x - 3 đồng biến trên R.

  (II): Đường thẳng (d) song song với đồ thị hàm số 2x + y - 3 = 0  

  (III): đường thẳng (d) cắt trục Ox tại A(0;-3) 

  Số các phát biểu đúng là

  • A. 2
  • B. 0
  • C. 3
  • D. 1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  - Hàm số y = 2x – 3  có hệ số a = 2 > 0 nên hàm số đồng biến trên R => (I) đúng

  - Tọa độ giao điểm là nghiệm của hệ phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}
  y = 2x - 3\\
  2x + y - 3 = 0
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x = \frac{3}{2}\\
  y = 0
  \end{array} \right. \Rightarrow \left( d \right)\) cắt đồ thị hàm số 2x + y - 3 = 0 tại điểm \(\left( {\frac{3}{2};0} \right) \Rightarrow \left( {II} \right)\) sai.

  - Giao Ox: cho \(y = 0 \Leftrightarrow 2x - 3 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{3}{2} \Rightarrow \) giao Ox tại điểm \(\left( {\frac{3}{2};0} \right) \Rightarrow \left( {III} \right)\) sai

  Vậy sô các phát biểu đúng là 1.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 79766

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON