YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho tứ diện đều ABCD cạnh a. Gọi M là trung điểm của BC. Tính cô-sin của góc giũa hai đường thẳng AB và DM?

  • A. \(\frac{{\sqrt 3 }}{2}\)
  • B. \(\frac{{\sqrt 3 }}{6}\)
  • C. \(\frac{{\sqrt 3 }}{3}\)
  • D. 1/2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Gọi N là trung điểm của AC. Khi đó, AB // MN nên \(\left( {DM,AB} \right) = \left( {DM,MN} \right)\) 

  Dễ dàng tính được \(DM = DN = \frac{{a\sqrt 3 }}{2}\) và \(MN = \frac{a}{2}\) 

  Trong tam giác DMN, ta có \(\cos DMN = \frac{{D{M^2} + M{N^2} - D{N^2}}}{{2DM.MN}} = \frac{{\frac{{{a^2}}}{4}}}{{2.\frac{{a\sqrt 3 }}{2}.\frac{a}{2}}} = \frac{{\sqrt 3 }}{6}\) 

  Vì \(\cos DMN = \frac{{\sqrt 3 }}{6} > 0\) nên \(\cos \left( {DM,MN} \right) = \frac{{\sqrt 3 }}{6}\) 

  Vậy \(\cos \left( {DM,AB} \right) = \frac{{\sqrt 3 }}{6}\)

   

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 79950

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON