YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong trường hợp cầu thủ bắt bóng trước khung thành, thì lực của tay tác dụng vào quả bóng đã làm cho nó như thế nào?

  • A. bị biến dạng
  • B. bị thay đổi tốc độ
  • C. vừa bị biến dạng vừa thay đổi tốc độ
  • D. bị thay đổi hướng chuyển động

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Cầu thủ bắt bóng trước khung thành, thì lực của tay tác dụng vào quả bóng đã làm cho nó:

  - đang chuyển động bị dừng lại : thay đổi tốc độ

  - bề mặt bóng bị lõm xuống tại chỗ tay tiếp xúc với quả bóng: bị biến dạng

  Đáp án C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 374892

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF