YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trọng lượng của một thùng hàng có khối lượng 50 kg là bao nhiêu?

  • A. 50 N
  • B. 0,5 N
  • C. 500 N
  • D. 500 N

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Vì Trọng lượng của một vật 1 kg là 10 N.

  => Trọng lượng của một thùng hàng có khối lượng 50 kg là 500N.

  Đáp án C

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 374950

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON