YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Thời gian chuyển từ không Trăng đến Trăng tròn là bao lâu?

  • A. khoảng hai tuần
  • B. khoảng ba tuần
  • C. khoảng 1 tuần
  • D. khoảng 1 tháng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Thời gian chuyển từ không Trăng đến Trăng tròn là khoảng hai tuần.

  Đáp án A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 374965

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON