YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Thời gian chuyển từ không Trăng đến Trăng tròn là bao lâu?

  • A. khoảng hai tuần
  • B. khoảng ba tuần
  • C. khoảng 1 tuần
  • D. khoảng 1 tháng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Thời gian chuyển từ không Trăng đến Trăng tròn là khoảng hai tuần.

  Đáp án A

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 374965

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON