YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Khi sử dụng nồi cơm điện, năng lượng điện đã chuyển hóa thành năng lượng chủ yếu gì?

  • A. năng lượng ánh sáng
  • B. cơ năng
  • C. năng lượng nhiệt
  • D. năng lượng âm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Khi sử dụng nồi cơm điện, năng lượng điện đã chuyển hóa thành năng lượng nhiệt là chủ yếu.

  Đáp án C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 374960

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF