YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hoạt động nào phải cần dùng đến lực?

  • A. Đọc một trang sách
  • B. Nhìn một vật cách xa 10m
  • C. Nâng một tấm gỗ
  • D. Nghe một bài hát

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hoạt động cần dùng đến lực là nâng một tấm gỗ.

  Các hoạt động A, B, D đều không cần dùng đến lực.

  Đáp án C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 374890

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF