YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào đúng về trọng lượng và trọng lực?

  • A. Trọng lực chính là trọng lượng của vật
  • B. Trọng lượng của vật 100g là 1N
  • C. Kí hiệu trọng lượng là p
  • D. Đơn vị của khối lượng là N

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  A – sai, trọng lượng là độ lớn của trọng lực

  B – đúng

  C – sai, kí hiệu trọng lượng là P

  D – sai, đơn vị của lực là N

  Đáp án B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 374951

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF