YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho các loài sau:

  (1) Vi khuẩn lam            (5) Thủy tức

  (2) Tảo lục                      (6) Rong đuôi chồn

  (3) Nấm mốc                  (7) Amip

  (4) Sán lá gan                 (8) Trùng giày

  Loài nào thuộc giới Nguyên sinh?

  • A. (1), (3), (5)
  • B. (4), (5), (6)
  • C. (2), (4), (6)
  • D. (2), (7), (8)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Giới Nguyên sinh gồm những sinh vật có cấu tạo tế bào nhân thực, phần lớn đơn bào.

  Đáp án D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 374865

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON