YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Loài sinh vật nào không thuộc giới Nguyên sinh vật?

  • A. Nấm nhầy
  • B. Trùng roi 
  • C. Tảo lục
  • D. Phẩy khuẩn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Phẩy khuẩn là vi khuẩn và thuộc giới Khởi sinh.

  Đáp án D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 374879

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON