YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Loài sinh vật nào không thuộc giới Nguyên sinh vật?

  • A. Nấm nhầy
  • B. Trùng roi 
  • C. Tảo lục
  • D. Phẩy khuẩn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Phẩy khuẩn là vi khuẩn và thuộc giới Khởi sinh.

  Đáp án D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 374879

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON