YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Đại diện nào không thuộc ngành Thực vật?

  • A. Rêu tường
  • B. Dương xỉ
  • C. Tảo lục
  • D. Rong đuôi chó

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Tảo lục thuộc ngành Nguyên sinh vật.

  Đáp án C

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 374884

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON