YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đại diện nào không thuộc ngành Thực vật?

  • A. Rêu tường
  • B. Dương xỉ
  • C. Tảo lục
  • D. Rong đuôi chó

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Tảo lục thuộc ngành Nguyên sinh vật.

  Đáp án C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 374884

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON