YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân nào mà virus cần kí sinh nội bào bắt buộc?

  • A. Vì chúng có cấu tạo nhân sơ
  • B. Vì chúng có hình dạng không cố định
  • C. Vì chúng chưa có cấu tạo tế bào
  • D. Vì chúng có kích thước hiển vi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Virus chưa có cấu tạo tế bào khiến cho chúng không thể gia tăng số lượng nên chúng cần kí sinh nội bào bắt buộc để có thể tạo ra các cá thể mới nhờ cơ thể vật chủ.

  Đáp án C

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 374870

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON