YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm nào không phải của các thực vật thuộc ngành Hạt kín?

  • A. Sinh sản bằng bào tử
  • B. Có hoa và quả
  • C. Hạt nằm trong quả
  • D. Thân có hệ mạch dẫn hoàn thiện

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cơ quan sinh sản của thực vật hạt kín là hoa, không phải là bào tử.

  Đáp án A

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 374885

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON