YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trái Đất có những chuyển động gì?

  • A. Tự quay quanh trục từ tây sang đông
  • B. Quay quanh Mặt Trời
  • C. Quay quanh Mặt Trăng
  • D. Cả A và B

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Trái Đất có những chuyển động:

  + Tự quay quanh trục từ tây sang đông

  + Quay quanh Mặt Trời

  Đáp án D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 374963

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON