YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm nào không phải của giới Động vật?

  • A. Đa bào 
  • B. Dị dưỡng
  • C. Nhân sơ
  • D. Có khả năng di chuyển

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Giới Động vật gồm những sinh vật có cấu tạo tế bào nhân thực, cơ thể đa bào, sống dị dưỡng và có khả năng di chuyển.

  Đáp án C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 374868

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF