YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Nhóm thực vật nào có đặc điểm có mạch, không noãn, không hoa?

  • A. Rêu
  • B. Dương xỉ
  • C. Hạt kín
  • D. Hạt trần

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Dương xỉ là ngành thực vật có rễ thật, có mạch, không có noãn hay hoa, sinh sản bằng bào tử.

  Đáp án B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 374969

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF