YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hành động nào sẽ góp phần bảo vệ thực vật?

  • A. Du canh du cư
  • B. Phá rừng làm nương rẫy
  • C. Trồng cây gây rừng
  • D. Xây dựng các nhà máy thủy điện

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  A, B, D sai vì đây là các hành động chặt phá rừng, gây tổn thất nhiều về số lượng và sự đa dạng của các loài thực vật.

  Đáp án C

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 374968

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON