YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sai về hệ Mặt Trời?

  • A. Mặt Trời và các ngôi sao là thiên thể có thể tự phát ra ánh sáng
  • B. Các hành tinh và sao chổi phản xạ ánh sáng Mặt Trời
  • C. Các hành tinh chuyển động quanh Mặt Trời với chu kì giống nhau
  • D. Khoảng cách từ các hành tinh khác nhau tới Mặt Trời là khác nhau

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  A – đúng

  B – đúng

  C – sai, vì các hành tinh chuyển động quanh Mặt Trời với chu kì khác nhau.

  D - đúng

  Đáp án C

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 374967

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON