YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Lực trong trường hợp nào liên quan đến lực tiếp xúc?

  • A. Lực của Trái Đất tác dụng lên quyển sách đặt trên bàn
  • B. Lực hút giữa Mặt Trời và Hỏa Tinh
  • C. Lực của nam châm hút thanh sắt đặt cách nó một đoạn
  • D. Lực của gió tác dụng lên cánh buồm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  A – lực không tiếp xúc

  B – lực không tiếp xúc

  C - lực không tiếp xúc

  D - lực tiếp xúc

  Đáp án D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 374952

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF