YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Lò xo dài thêm 20 cm khi treo vào đầu của nó một vật có trọng lượng 20 N. Tiếp tục treo thêm một vật có trọng lượng 15 N nữa thì lò xo dài bao nhiêu? Biết chiều dài tự nhiên của lò xo này là 20 cm.

  • A. 45 cm
  • B. 40 cm
  • C. 50 cm
  • D. 55 cm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Khi treo vật nặng có trọng lượng 20 N thì lò xo dãn ra 20 cm.

  => Khi treo vật nặng có trọng lượng (20 + 15 = 35 N) thì lò xo dãn ra  ?  cm.

  Độ dãn của lò xo khi treo vật nặng có trọng lượng 35 N là:  

  Chiều dài của lò xo khi đó là: 20 + 35 = 55 cm.

  Đáp án D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 374954

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF