YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong giờ kiểm tra em thấy Ánh đang lúi húi mở tài liệu. Nếu là bạn cùng bàn vói Ánh em sẽ làm gì để thể hiện tính kỉ luật?

  • A. Mặc kệ hai bạn.
  • B. Tìm cách che giấu cho hai bạn.
  • C. Báo cho giáo viên.
  • D. Xem cùng với bạn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Vì để thực hiện tốt dân chủ, kỉ luật mọi người cần chấp hành kỷ luật, phát huy dân chủ.

  Trong giờ kiểm tra em thấy Ánh đang lúi húi mở tài liệu. Nếu là bạn cùng bàn vói Ánh em sẽ báo cho giáo viên.

  Đáp án C

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 427902

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON