YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Chấp hành tốt mọi nội quy nơi địa bàn sinh sống, làm việc và học tập là biểu hiện của nội dung nào sau đây?

  • A. lẽ phải.
  • B. trung thực.
  • C. giản dị.
  • D. tự trọng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chấp hành tốt mọi nội quy nơi địa bàn sinh sống, làm việc và học tập là biểu hiện của lẽ phải.

  Đáp án A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 427909

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF