YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Do được nuông chiều từ nhỏ nên Hoài có thói quên ỷ lại. Mọi việc cả vệ sinh cá nhân bạn đều không làm mà để người khác phải giúp đỡ. Việc làm của Hòa thể hiện điều gì?

  • A. Bạn bị xâm phạm về quyền trẻ em
  • B. Bạn chưa thực hiện tốt bổn phận của mình
  • C. Bạn đã thực hiện tốt bổn phận của mình
  • D. Bạn được đảm bảo quyền của trẻ em

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Việc làm của Hòa thể hiện bạn chưa thực hiện tốt bổn phận của mình. Nghĩa vụ trẻ em chăm ngoan, biết giúp đỡ gia đình công việc phù hợp.

  Đáp án B

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 427905

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON