YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Không vượt đèn đỏ bỏ đi vào đường ngược chiều là việc làm thể hiện điều gì?

  • A. Đạo đức.
  • B. Tuân theo pháp luật.
  • C. Kỷ luật.
  • D. Sống có đạo đức.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Tuân theo pháp luật là người luôn sống và hành động theo những qui định của pháp luật.

  Đáp án B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 427901

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF