YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong các các phẩm chất đạo đức cách mạng của tư tưởng đạo đức của Hồ Chí Minh: Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư. Phẩm chất nào thể hiện lối sống liêm khiết?

  • A. Cần.
  • B. Kiệm.
  • C. Liêm.
  • D. Chí công vô tư.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Liêm là liêm khiết, sống trong sạch; không tham lam.

  Đáp án C

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 427910

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON