YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Đâu là ý kiến đúng về học sinh nghèo vượt khó?

  • A. Đó là những người thông minh nên gia đình có khó khăn vẫn học tập tốt.
  • B. Vì họ quá khó khăn nên họ được sự may mắn để học giỏi.
  • C. Đó là những người có nghị lực, biết tự lập, không đầu hàng những khó khăn, thử thách của cuộc sống.
  • D. Đó là những người nhận được sự thương hại của người khác nên họ phải vượt khó.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ý kiến đúng về học sinh nghèo vượt khó: Đó là những người có nghị lực, biết tự lập, không đầu hàng những khó khăn, thử thách của cuộc sống.

  Đáp án C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 427772

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF