YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Để chống lại những âm mưu xảo quyệt của bọn tội phạm ma túy, các chiến sĩ công an cần có những phẩm chất gì? 

  • A. Cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư
  • B. Thực hiện đúng những lời Bác Hồ căn dặn đối với các chiến sĩ công an
  • C. Dũng cảm, mưu trí, vượt qua mọi khó khăn trở ngại
  • D. Tất cả các ý trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Để chống lại những âm mưu xảo quyệt cỉa bọn tội phạm ma túy, các chiến sĩ công an cần có những phẩm chất : 

  - Cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư

  - Thực hiện đúng những lời Bác Hồ căn dặn đối với các chiến sĩ công an

  - Dũng cảm, mưu trí, vượt qua mọi khó khăn trở ngại 

  Đáp án D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 427904

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON