YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Những người luôn trông chờ, dựa dẫm, phụ thuộc vào người khác là những người sống như thế nào?

  • A. Không tự lập.
  • B. Biết dựa vào người khác.
  • C. Lười lao động.
  • D. Lợi dụng người khác.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Những người luôn trông chờ, dựa dẫm, phụ thuộc vào người khác là những người không tự lập.

  Đáp án A.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 427778

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON