YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Chủ động làm việc, không đợi ai nhắc nhở, không phải do nhắc nhở từ bên ngoài là khái niệm của nội dung nào?

  • A. Toan tính.
  • B. Lao động tự giác.
  • C. Lao động sáng tạo.
  • D. Tự ti.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chủ động làm việc, không đợi ai nhắc nhở, không phải do nhắc nhở từ bên ngoài là khái niệm của lao động tự giác.

  Đáp án B

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 427784

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON