YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Biểu hiện nào sau đây thể hiện sự không tích cực khi tham gia hoạt động chính trị - xã hội? 

  • A. Không tham gia các hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ tại địa phương.
  • B. Luôn luôn tham gia đúng giờ
  • C. Tham gia vì thấy lợi ích cho mọi người và bản thân
  • D. Vận động các bạn cùng tham gia

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Biểu hiện thể hiện sự không tích cực khi tham gia hoạt động chính trị - xã hội: Không tham gia các hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ tại địa phương.

  Đáp án A

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 427899

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON