YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Người có đức tính tự lập thường _______ những khó khăn, thử thách của cuộc sống.

  • A. Đối mặt với.
  • B. Tự tin và dám đương đầu với.
  • C. Coi thường.
  • D. Vượt qua một cách dễ dàng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Người có đức tính tự lập thường tự tin và dám đương đầu với những khó khăn, thử thách của cuộc sống.

  Đáp án B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 427779

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF