YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hữu thân hữu khổ nói đến điều gì?

  • A. Đoàn kết.
  • B. Trung thực.
  • C. Tự lập.
  • D. Tiết kiệm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án: C

  Lời giải: Câu tục ngữ "Hữu thân hữu khổ" nói đến tính tự lập.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 427785

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF