YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Biểu hiện nào là xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng khu dân cư?

  • A. Trẻ em tụ tập quán xá, tham gia tệ nạn xã hội.
  • B. Các gia đình giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
  • C. Tổ chức cưới xin, ma chay linh đình.
  • D. Tảo hôn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Biểu hiện xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư: Các gia đình giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

  Đáp án B

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 427776

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON