YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Em rèn tính liêm khiết như thế nào?

  • A. Nhiệt tình giúp đỡ mọi người mà không tính toán, không vụ lợi
  • B.  Làm giàu bằng chính sức lực, tài năng của mình
  • C. Nhặt được của rơi trả lại cho người bị mất 
  • D. Tất cả đáp án trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Em rèn tính liêm khiết bằng các hoạt động sau:

  -  Nhiệt tình giúp đỡ mọi người mà không tính toán, không vụ lợi

  - Làm giàu bằng chính sức lực, tài năng của mình

  - Nhặt được của rơi trả lại cho người bị mất 

  Đáp án D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 427913

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON