YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong cuộc tranh luận với các bạn trong lớp, em sẽ lựa chọn cách giải quyết nào sau đây để thể hiện là người tôn trọng lẽ phải?

  • A. Bảo vệ đến cùng ý kiến của mình không cần lắng nghe ý kiến của người khác.
  • B. Ý kiến nào được nhiều bạn đồng tình thì theo.
  • C. Lắng nghe ý kiến của bạn tự phân tích đánh giá xem ý kiến nào hợp lý thì theo.
  • D. Không bao giờ dám đưa ra ý kiến của mình.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trong cuộc tranh luận với các bạn trong lớp,  lắng nghe ý kiến của bạn tự phân tích đánh giá xem ý kiến nào hợp lý thì theo thể hiện là người tôn trọng lẽ phải.

  Tôn trọng lẽ phải là công nhận, ủng hộ, tuân theo và bảo vệ những điều đúng đắn.

  Đáp án C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 427908

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF