YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Khi nào chúng ta cần thể hiện sự tôn trọng người khác?

  • A. Ở nhà
  • B. Ở nơi ít người
  • C. Ở mọi lúc, mọi nơi
  • D. Ở nơi công cộng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án: C

  Giải thích: Chúng ta nên thể hiện sự tôn trọng với tất cả mọi người, ở mọi nơi, mọi lúc.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 427907

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF