YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình đề cập đến các mối quan hệ nào sau đây?

  • A. Cha mẹ và con cái, anh chị em trong gia đình.
  • B. Ông bà, cha mẹ với con cháu trong gia đình.
  • C. Ông bà và con cháu trong gia đình.
  • D. Ông bà, cha mẹ và con cháu, anh chị em trong gia đình.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình đề cập đến các mối quan hệ giữa ông bà, cha mẹ và con cháu, anh chị em trong gia đình.

  Đáp án D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 427783

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON